Avloppsvatten
Frågor

Vad är problematiken?

Vatten är liv. Över 2.3 miljarder människor lever idag utan tillgång till sanitära anläggningar.  Den ökande urbanisering och försämringen av rent vattens tillgänlighet, har skapat ett ökat tryck på de redan hårt ansata sötvatten tillgångar som finns.

Förutom människor så påverkars också hundratals djur arter av den ökande föroreningarna i vattnet. Med nästan hälften av jordens ryggradsdjur levande på land, i sötvatten och till havs har blivit utrotade. Förhållade för det naturliga ecosystem är aldrig varit så här alarmerande.  Dessas negative aspekter har satt en ökad press på att hitta en innovativ och kost effektiv lösning. Att rena förorenat vatten måste göras för att möta denna stora efterfrågan av rent vatten. Folkökningen och den ökade produktion av mat som detta skapar behöver en hållbar lösning.

 

En närmare titt

Ekosystemet blir till största delen satt ur balans av männikan, om det är till följed av ökad urbanisering eller utbyggnad av till vattenkraft m.m. Eller genom girighet/oansvar i form av utsläpp eller överfiske m.m. En närmar titt på problemen hjälper oss på Aqua Tersus att identifiera problemen och återställa balansen. Några av dessa problem som Aqua Tersus har fokuserat på är:

- Behandling av avloppsvatten i anläggningar som inte är ansluten till kollektiva avloppssystem

-Behandling av lakvatten

-Återställande av förorenade sötvatten

 

 

IMG_4765