Våra
Produkter

Produkter

Vår lösning är helt inspirerad av den naturliga processen. Vi skapade vårt tillsvägagångsätt genom att studera den naturliga processen och sedan återskapa den. Vi strävar efter att skapa ett balanserat ekosystem där mikrober, insekter, reptiler, fåglar och plant liv kan leva tillsammans, och på olika nivåer bistå till reningen av vattnet. För att klara av dessa olika senariorna, har lösningen blivit designed och om designad för att skapa en mångfalled av produkter som klara av att möter dessa olika senariorna.

ReViveTM: Ett decentraliserad biologiskt system som behandlar upp till 12 m3 vatten / dag.

ReMultiTM: En större system som kan hantera upp till 250 m3 vatten / dag.

ReGreenTM: En mikrobiella biobädd för avlägsnande av aerosoler , återställing av kraftigt förorenat vatten och sanering av slagg.

ReFinTM: Bio- strukturer för effektiv behandling av avloppsvatten från reningsverk .

ReSoilTM: En effektiv biologisk barriär för att undvika ökenspridning och jorderosion.

ReFugiumTM: Ett vatten restaurering system som kombinerat rörformiga system för nät , LED - belysning med odling av vattenlevande organismer.

Aqua Tersus produkter kan beskrivas som:

Vår lösning har blivit om designed för att skapa en mångfalled, för att möta olika scenario. Men de som är gemensamt för alla produkter kan beskrives som:

Robust:

Beroende på producten, så gäller en garanti på mellan 2 och 20 år. Det kan vi ha genom att ha den stark design, hållbar tillverkning.

Unik:

En av våra produkter mest unika sak är att de är slagg fria. Vilket betyder att den tar and om olika sorters vatten utan att skapa någon slaggprodukter.

Estetik:

Våra produkter är gjorda på ett sådant sätt så det kan placeras så att de smälter in i miljön och blir helt osynliga. Så att det inte stör sin omgivning utan istället skaparen en grön och vacker omgivning.

Anpassningsbar:

Detta betyder att våra produkter kan anpassa för alla sorter miljöer och storlek för att klara av våra kunders behov.

Se våra produkter

ReVive

Decentraliserad biologisk system för rening av avloppsvatten samt återanvändning av vatten. Systemet består av en plant microbial stängt system, som är baserat på att efter likna det naturliga systemet.

Läs mer

ReMulti

En större variant av ReVive som kännetecknas av en hydrodynamisk höggradigt aerob mång kanals system för behandling av avloppsvatten och lakvatten. Systemet kan hantera volymer på upp till 250m3/dag. Det är byggt på principen mikrobiellt sluten slinga i växternas rötter och rörformiga bärare för mikrobiell tillväxt .

Läs mer

ReFine

Bio- strukturer för effektiv behandling av avloppsvatten från konventionella avloppsreningsverk . Lamellär matris för flera program. Kan leverera syre till djupa sjöar och havsbottnar utan någon yttre tillförsel av energi.

Läs mer

ReGreen

Decentraliserad biologiskt system för behandling av avloppsvatten och återanvändning av renat vatten. Den består av en mikrobiell sluten slinga design som är baserad på det naturliga ekosystem. Systemet är vacker , robust , tyst och erbjuder en hög verkningsgrad för volymer av upp till 12 m3 / dag. Behandlingsförfarandet är slagg fri och resulterar i en hög vatten kvalitet.

Läs mer

ReFugium

Ett vatten restaurering system som kombinerar ett rörformiga system av nät samt LED – belysning med odling av vattenlevande organismer kända för sin filtering kapacitet, bete och predation.

Läs mer

ReSoil

En ekologisk ingenjörs lösning som fungerar som en effektiv biologisk barriär mot ökenspridning och jorderosion . Det bygger på att skapa organisk tillväxt medium bestående av att fibermaterial sorteras ut ur det kommunala avfallet . Vi använder den del av avfallet som i det normala återvinningsprocessen inte har något värde. Tillväxtmediet ympas med organiska bio-aktivator , utvalda frön och plantor av den lokala vegetation.

Läs mer