Våra
Produkter

ReVive

Decentraliserad biologisk system för rening av avloppsvatten samt återanvändning av vatten. Systemet består av en plant microbial stängt system, som är baserat på att efter likna det naturliga systemet. Systemet är vacker, robust, tyst och erbjuder en behandling av stora volymer vatten 12m3/dag. Behandlings processen är helt utan slagg vilket skapar återvunnit vatten av hög kvalite.

 

ReVive™ systemet erbjuder dig en kostnad effektiv och elegant lösning utan dolda kostnader. Systemet kan levereras som ett helt slutet system utan att behövs kopplas ihop med något lokalt avloppssystem. I vilket klimat som helst.

 

Systemet består av två stycken cylindriska tankar som har en diameter på 2 meter. Vilken klara av att hantera 6m3 av avloppsvatten per dygn. Det är den samma som det totala dagliga konsumtionen av 30-50 personer (europeiska standaren). Det är en elegant lösning, som har det mista avtryck på miljön i förhålandet till traditionella lösningar. ReVive™ systemet kan komplettera med ytterligare tankar för att klara av större volymer avloppsvatten. Systemet kan skalas up så att det kan täcka behovet av små samhällen (upp till 2000 personer). Utan att behöva koppla upp sig mot ett större avloppssystem.

 

IMG_4765