Våra
Produkter

ReSoil

En ekologisk ingenjörs lösning som fungerar som en effektiv biologisk barriär mot ökenspridning och jorderosion . Det bygger på att skapa organisk tillväxt medium bestående av att fibermaterial sorteras ut ur det kommunala avfallet . Vi använder den del av avfallet som i det normala återvinningsprocessen inte har något värde. Tillväxtmediet ympas med organiska bio-aktivator , utvalda frön och plantor av den lokala vegetation.