Våra
Produkter

ReMulti

En större variant av ReVive som kännetecknas av en hydrodynamisk höggradigt aerob mång kanals system för behandling av avloppsvatten och lakvatten. Systemet kan hantera volymer på upp till 250m3/dag. Det är byggt på principen mikrobiellt sluten slinga i växternas rötter och rörformiga bärare för mikrobiell tillväxt .