Våra
Produkter

ReGreen

Decentraliserad biologiskt system för behandling av avloppsvatten och återanvändning av renat vatten. Den består av en mikrobiell sluten slinga design som är baserad på det naturliga ekosystem. Systemet är vacker , robust , tyst och erbjuder en hög verkningsgrad för volymer av upp till 12 m3 / dag. Behandlingsförfarandet är slagg fri och resulterar i en hög vatten kvalitet.