Våra
Produkter

ReFugium

Ett vatten restaurering system som kombinerar ett rörformiga system av nät samt LED – belysning med odling av vattenlevande organismer kända för sin filtering kapacitet, bete och predation.