Våra
Produkter

ReFine

Bio- strukturer för effektiv behandling av avloppsvatten från konventionella avloppsreningsverk. Lamellär matris för flera program. Kan leverera syre till djupa sjöar och havsbottnar utan någon yttre tillförsel av energi.