FAQ

Hur man beställer?

Den första kontakten med Aqua Tersus börjar med att du skickar oss ett meddelande via vårt formullär eller via e-post eller så kan du alltid att ringa oss . Vi kommer sedan att kontakta dig och be om kompletterande information och sedan skicka dig ett erbjudande som du sedan får godkänna. Baserat på din beställning kan en privat demonstration av den önskade produkten göras.

Vilket sort underhåll krävs?

Med var och en av våra produkter följer en katalog med detaljerik beskrivning av systemet samt tydliga instruktioner om installation och optimal underhåll.

Garanti & Service

Beroende på vilken produkt gäller en garanti på 2 till 20 år. Garantin omfattar både tillverkning och installation. En årlig tjänstekontrakt undertecknas baserat på kundens önskemål. All information om garanti och service ingår i den detaljerade erbjudandet.

Behövs tillsatning av kemikalier för vattenbehandling?

Till skillnad från konventionella processer som kräver tillsats av kemikalier för att uppnå den önskade graden av vattenrening. Så är Aqua Tersus system helt fri från kemikalier , vilket bidrar till systemets ekonomiska effektivitet.

Produktion av slaggprodukter?

Till skillnad från andra system för rening av avloppsvatten som genererar stora mängder slagg som i sin tur måste bearbetas ytterligare. Så har Aqua Tersus system ( ReVive , ReMulti ) som är helt fritt från slaggprodukter. Detta sker genom väl utformade vattenrörelse tillsammans med en biologiska processer inom systemen.

Hur går installationen till?

Installationen kräver en mång-nivås arbete:
Gräv arbete, el installation, VVS arbete och landskapsarkitektur. Alla dessa momenten kan vara antingen helt eller delvis kontrakteras av Aqua Tersus . Detta går tydligt att se i den detaljerade offerten som skickas till kunden. Sedan kan kunden själv beslutar om vilken tjänst som ska köpa.

Kan det behövs särskilt tillstånd?

Det kan det göra, beroende på vilken produkt du vill köpa och på var du befinner dig i Sverige eller världen, det kan krävas ett särskilt tillstånd ska utfärdas av den berörda myndigheten i din kommun eller landsting. I de flesta fall, kan Aqua Tersus hjälpa dig att formulera och skicka in en ansökan för att får rätt tillstånd.

Erbjuder ni internationell transport?

Ja internationella transporter kan tillhandahållas av Aqua Tersus . Kostnaden kommer att ingå i den detaljerade erbjudandet.

Påverkar väderförhållanden systemens prestanda?

Tack vare specifikt isolationsmaterial och vatten rörelse , är systemen utformade för att upprätthålla ett intervall av interna temperaturer som är lämpliga för att upprätthålla sina biologiska och fysiska funktioner

Vilka typer av vatten kan behandlas med Aqua Tersus produkter ?

Oavsett om den används för full vattenrening ( t ex ReVive, ReMulti ) eller som ett poleringssteg ( t ex ReFine ) , våra produkter kan behandla avloppsvatten , lakvatten , regnvatten och förorenade ytvatten.