Om
oss

Historia

Aqua Tersus regenereringssystem är ett svenskt företag som tillhandahåller en produkter och lösningar för biologisk rening av avloppsvatten, förorenat vatten, respektive vatten återanvändning och återställande av kraftigt förorenade sötvatten.

AQUA Tersus ligger vid forskningsbyn Ideon i Lund, Sverige. Bolaget kapitaliserar på årtionden av vetenskaplig forskning och erfarenhet av internationella vattenprojekt. Vi har flera samarbeten och samarbetes partners, och är medlemmar i Water Innovation Accelerator och Blue Economy network. Genom samlad kunskap och spetskompetenser i sitt team, ger AQUA Tersus hållbara lösningar baserade på slutna ekosystem som förbättrar lokal tillgång till vatten och samtidigt bidra till återställande av skadade ekosystem.

AQUA Tersus erbjuder en familj av produkter: REVIVE ™, ReMulti ™, ReGreen ™ och ReFine ™. Alla våra produkter tillverkas i Sverige i samarbete med certifierade lokala specialiserade tillverkare. ReVive systemet har hittills installerat på över 300 platser i Frankrike, Polen, Kina och Sverige.

 

 

Vår Motivation

Vatten är liv. Över 2.3 miljarder människor lever idag utan tillgång till sanitära anläggningar.  Den ökande urbanisering och försämringen av rent vattens tillgänlighet, har skapat ett ökat tryck på de redan hårt ansata sötvatten tillgångar som finns.

Förutom människor så påverkars också hundratals djur arter av den ökande föroreningarna i vattnet. Med nästan hälften av jordens ryggradsdjur levande på land, i sötvatten och till havs har blivit utrotade. Förhållade för det naturliga ecosystem är aldrig varit så här alarmerande.  Dessas negative aspekter har satt en ökad press på att hitta en innovativ och kost effektiv lösning. Att rena förorenat vatten måste göras för att möta denna stora efterfrågan av rent vatten. Folkökningen och den ökade produktion av mat som detta skapar behöver en hållbar lösning.

 

 

Vår strategi :
Ett paradigmskifte

Aqua Tersus antar ett nytt paradigm att ta itu med vatten problematiken, en helhetssyn som kan sammanfattas med tre ord : På plats lösningar, naturliga processer och återanvändning av renat vatten

1 På plats (decentraliserade ) lösningar:

Problemen måste lösas vid källan av problemet och undvika konventionella lösningar som bygger på stora infrastrukturer ( avlopp och anslutnings rör ) och flera processer ( mekanisk , biologisk och kemisk ).

2 Naturliga processer:

Våra lösningar bygger på naturliga processer genom bio- härmning . Näringsämnen i olika former ( organiskt , oorganiskt , gasformig , joniska ) hålls i rörselse i den skapade ekosystem och att de introduseras till marken igen garanteras av vattenburna insekter , vilket skapar en unik sluten kretslopps lösning.

3 Återanvändning av vatten:

I vår syn på vatten rening, bör det renade vattnet alltid återanvändas och när vattnet börjar bli näringsfattigt bör det återgå till marken eller återanvändas för andra syften ( vattning , tvättning , etc. ).

 

 

Vårt team av experter kombinerar forskare med tiotals års erfarenhet av forskning och internationella vetenskapliga projekt . Den interna team består av forskare inom områdena limnologi , växtfysiologi , tillämpad mikrobiologi och bioteknik . Laget expanderas genom externa samarbeten för att täcka områdena hydrologi , elektroteknik och landskapsarkitektur . Vi är medlemmar i Water Innovation Accelerator , Ideon Science Park i Lund .

 

 

 

 

 

 

 

På plats lösningar
Naturliga processer
Vatten åter användning
Aqua Tersus Säkerställa lokal vattensäkerhet
Genom att främja ovanstående principer, Aqua Tersus
bidrar till att SÄKERSTÄLLA LOKAL VATTENSÄKERHET.