Vi erbjuder vattenrenings lösningar

Läs Mer arrow down

Vi behandlar vatten på plats

Aqua Tersus är en komplett lösning för att skapa en hållbar och naturlig rening av förorenat vatten och avloppsvatten. Det görs genom återanvändning av avloppsvatten samt att återställa förorenat vatten.

Genom att skapa en miljö där mikrobiell kan frodas. Samt en hydralisk process i en enkel och innovativ konstruktion. Kan Aqua Tersus skapa  en effektiv och helt naturlig process, helt utan restprodukter. Vilken kan ta hand om dagliga volymer av avloppsvatten mellan 1 och 250 m3 på alla platser och i alla klimat. Vatten kvaliteten är den samma som vid en ren näringsfattig sjö.

Läs mer

Vår strategi

På plats lösningar
Naturliga processer
Vatten åter användning
Aqua Tersus Säkerställa lokal vattensäkerhet
Vad är fel?

Den globala vatten problematiken

Läs mer